HI houdt consultaties over bijstelling strategisch beleid voor economische groei

568

15823288_1195431273837993_7776746852633291398_nMinister Sieglien Burleson van het ministerie van Handel en Industrie houdt vervolgconsultaties hoofdzakelijk over de verdere uitvoering en eventuele bijstelling van het strategisch beleid voor economische groei en ontwikkeling. In dat kader heeft minister Burleson op donderdag 5 januari 2017 verder ook overleg gevoerd met bestuursleden van onder andere ASFA, VSB en het SBF.

Tijdens de ontmoetingen heeft de minister een overzicht verstrekt van de beleidsgebieden en de actieplannen voor beleidsuitvoering op korte (2017) en langere termijn (2018-2025). Zoals de minister in haar jaarafsluitingstoespraak op 30 december 2016 tijdens een kort samenzijn met haar medewerkers heeft benadrukt, zal in 2017 met betrokkenheid van relevante actoren verder gewerkt worden op drie strategische beleidsgebieden.

Deze drie strategische beleidsgebieden zijn Industrie en Productie, Interne Markt en Internationale handel en Export. Een vierde strategisch beleidsgebied betreft het opzetten van een Resultaatgericht Uitvoeringsysteem dat onmisbaar is voor de realisatie van duurzame economische groei en welvaart.
De actieplannen bevatten concrete initiatieven die gericht zijn op het scheppen van een economisch zekerheidstelsel. Dit zal moeten leiden tot toename van productie- en productiviteit, eerlijke marktwerking, stijging van exportopbrengsten.

De Clusterontwikkelingsmethode, het principe van “value adding in the global value chain” en prioriteit voor “quick wins” zal zoveel als mogelijk worden toegepast.

Op bedrijfsniveau zullen onder meer de volgende acties verder worden uitgevoerd:
* project voor toepassing van het SCORE systeem (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises) voor productiviteitsverhoging in bedrijven (in samenwerking met VSB en ILO)
* project voor toepassing van innovatie in bedrijven voor productieverhoging en export (met assistentie van IDB)
* project ter versterking van bedrijven in twee subsectoren van de agro-industrie voor productie verhoging en export (met technische assistentie van de Wereldbank).

Verder zullen ook onderzoeksinstituten worden versterkt en meer wetten worden gemoderniseerd om ondernemers te ondersteunen bij de toepassing van innovaties en technologische vernieuwing.

Tijdens de consultaties is ook van gedachten gewisseld over de rol van de relevante actoren in het algemeen en de betrokkenheid van de private sector in het bijzonder.

Verder is gesproken over de voorziening basisgoederen en grondstoffen voor locale productie, acties van de ECD en het belang van dialoog en gecoördineerde uitvoering. De consultaties met zowel publieke als private sector stakeholders en maatschappelijke organisaties worden voortgezet.