Peneux geeft verklaring in het DNA omtrent situaties O.S Uitkijk en herwaardering

1092

De Minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, Robert Peneux, stuurde op dinsdag een nieuwe team naar de O.S Uitkijk, omdat hij het onderwijs aldaar garandeerde. Slechts twee leerkrachten van de 34 hadden gehoor gegeven aan de oproep van de Minister om het onderwijs normaal te hervatten. De rest zullen zich middels een een verweerbrief schriftelijk verweren en aan de hand van deze brieven volgens het Personeelswet moeten handelen.

Volgens zijn verklaring op dinsdag in het Parlement gaf hij aan dat hij geen van de stakende leerkrachten op de O.S Uitkijk met ontslag heeft gestuurd, zoals eerder is bericht. Zij kregen wel een verweerbrief om zich te verweren over hun afwezigheid op school. Hij benadrukte dat niemand is ontslagen.

De bewindsman gaf aan dat finaciele zaken op de O.S Uitkijk al jaren niet in orde zijn. Het onderhoofd heeft naar zijn zeggen de schoolkas meegenomen. Met de aansteling van een nieuwe schoolleider , zouden leerkrachten van de O.S Uitkijk het oneens zijn, omdat ze van oordeel zijn dat het onderhoofd van die school liever die functie kreeg. Peneux gaf aan dat deze situatie echt niet tot een vakbondsconflict behoorde.

Hij legde verder in het parlement uit dat er al gesprekken zijn gevoerd met de Federatie van Organisatie van Leerkrachten in Suriname (FOLS) en met de directeuren van de VOJ en de schoolleiders van de basisscholen omtrent de uitgestelde herwaardering.