Leden van religieuze organisaties brachten ressort commandant Latour bezoek

769

Op woensdag 10 januari hebben leden van verschillende religieuze organisaties van Latour en omgeving
een bezoek gebracht aan de ressort commandant (RC) van het ressort Latour, de inspecteur van politie eerste klasse, Sjaamanand Debi-Tewari.

Het bezoek heeft te maken met gesprekken die door de RC worden gevoerd met de verschillende actoren die opereren binnen het ressort Latour. De RC wilt op deze manier een samenwerking creëren tussen alle organisaties ter bestrijding van de criminaliteit. Er zal in deze maand nog een stuurgroep worden geïnstalleerd die een plan zal uitwerken hoe zij samen met de politie de criminaliteit kunnen minimaliseren.

Alle geïnstalleerde stuurgroepen van de gehouden hearings zullen in de maand februari bijeenkomen ter bestudering van de plannen van aanpak, zodat kan worden overgegaan tot de implementatie.

De stuurgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van de Horeca, supermarkten, Districts- en Ressortraadsleden, Ministerie van Sport en Jeugdzaken, NGO’s, Meldpunt kinderbescherming Paramaribo Zuid, religieuze organisaties, PLO-lijnbushouders en schoolleiders.