Transformatie Personeelsbeleid verloopt vlot

690

Bij het onderdirectoraat Personeelsbeleid is een transformatie gaande, die uiteindelijk zal moeten leiden tot het beter functioneren van de gehele dienst. Dit onderdirectoraat is verantwoordelijk voor een aantal deelgebieden, waaronder de personeelsadministratie en Vorming & Opleidingen.

Een aantal processen is in gang gezet, waaronder het verbeteren van de werkprocessen, de institutionele versterking van de Centrale Personeelsadministratie, beter bekend als het CPA. Een team is belast met het brengen van structuur binnen deze afdeling. Het opzetten van een agendasysteem behoort ook tot een van de vele verbeteringen binnen het CPA, vertelt onderdirecteur Personeelsbeleid Inderpersad Baboeram. Hij zegt verder dat er gesprekken worden gevoerd met de personeelsleden van CPA, om na te gaan wat de knelpunten zijn die zij ervaren in de dagelijkse uitoefening van hun werkzaamheden. De getroffen maatregelen hebben er reeds toe geleid dat de productie op de afdeling is verhoogd. “En dat werkt goed”, verklapt de onderdirecteur.

Met de transformatieprocessen wordt een vlottere dienstverlening naar de zogenoemde interne klanten, oftewel de ambtenaren van alle ministeries, beoogd. Vanaf het aantreden van minister Noersalim is een begin gemaakt met het digitaliseren van de personeelskaarten.

De werkzaamheden in dit kader vlotten. Onderdirecteur Baboeram zegt dat reeds 40.000 kaarten gedigitaliseerd zijn. Het gaat in deze om de zogenoemde actieve kaarten. Dat zijn kaarten van ambtenaren die in actieve dienst zijn. Maar ook de inactieve kaarten, de kaarten van de ambtenaren die bijvoorbeeld met ontslag zijn, zullen worden verwerkt. Daarna vindt een match plaats met het bestand van Cebuma.