CBB werkt samen met FHD voor registratie binnenlandbewoners

831

16105942_1695648077242464_4933614456942829556_nAlle geboorten, van zowel Surinamers als vreemdelingen, die op Surinaams grondgebied hebben plaatsgevonden, dienen geregistreerd te worden in de registers van de Burgerlijke Stand. Op grond van de praktische situatie is gebleken dat niet alle geboorten van Suriname geregistreerd zijn. Dit probleem komt veelal in het binnenland voor. Het is van groot belang dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), die verantwoordelijk is voor de registratie, de bedoelde gebieden aandoet, zodat deze groep alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om de geboorteaangifte te doen. In samenwerking met de stichting Foundation for Human Development (FHD) onder leiding van Lilian Ferrier is het CBB onlangs in de gelegenheid gesteld om het dorp Coeroeni aan te doen. Dit gebeurde van 9 tot en met 12 december 2016.

Dit projekt heeft als doel om een oriëntatiebezoek te brengen aan het dorp, waarbij de inwonenden van het dorp geregistreerd worden, waarna ze officieel worden opgenomen in het CBA-bestand met hun juiste adres, namelijk Coeroeni. Verder zullen de gevallen van geen geboorteakte onderzocht worden en verzoekschriften worden opgemaakt ter aanvulling van de registers van de Burgerlijke Stand. Na het proces doorlopen te hebben, kunnen die worden opgenomen in het bevolkingsregister. Het streven is erop gericht om alle gevallen van geen geboorteakten van dit gebied te minimaliseren of zelfs naar een nulpunt te brengen, zodat deze burgers uiteindelijk worden opgenomen in het Bevolkingsregister.

Tijdens de uitvoering van dit project is een beroep gedaan op de bewoners van de dorpen Amoetopo en Kasoe eiland om zich gedurende deze periode te begeven naar Coeroeni. “We hebben een goede samenwerking met het ministerie van Regionale Ontwikkeling en we hebben een bestuursopzichter die is aangesteld als assistent bevolkingsambtenaar. In samenwerking met hem hebben we de dorpelingen via een zender op de hoogte gesteld van de periode van onze komst en de werkzaamheden die we gaan verrichten. Aan hen is gelijk doorgegeven dat zij bij aanmelding hun familieboek, id-kaart of dokterskaart moeten meenemen”, vertelt Anastatia Pokie, die namens het CBB de missie heeft uitgevoerd. Verder gaf Pokie aan dat bij ongeveer 10 procent van de personen die zich hebben aangemeld, er geen aangifte is gedaan. Voor deze groep zijn de verzoekschriften opgemaakt.

Het is vooraf nooit bekend hoeveel gevallen van geen geboorteakte voorkomen in een bepaald gebied. Pas wanneer de burgers zich aanmelden, kan geverifieerd worden met het CBB-bestand om te kunnen vaststellen om hoeveel gevallen het gaat. “Een pluspunt bij de uitvoering van dit projekt is de goede samenwerking met de Medische Zending Post te Coeroeni, waarbij wij in de gelegenheid werden gesteld om hun bestand te matchen met ons CBB-bestand.Verder is bekend dat niet een ieder, die te kampen heeft met dit probleem, beschikt over de nodige middelen om persoonlijk af te reizen naar Paramaribo. Het komt ook voor dat de burger vaak geen kennis draagt in hoeverre de geboorte is geregistreerd of niet, met name als het een geboorte betreft op een plek waar er geen Bureau voor Burgerzaken aanwezig is”, aldus Pokie.