31ste viering van Wereldreligiedag

605

16143145_1697652950375310_442520353570990275_nSpiritualiteit als instrument voor de geestelijke ontwikkeling van de mens. Dat was dit jaar het thema van Wereld Religiedag, welke jaarlijks wordt herdacht. “Dit thema benadrukt weer eens de belangrijke rol die religie inneemt in het ontwikkelingsproces van een gemeenschap en geeft zonder meer aan dat welzijn en welvaart van een natie gestoeld is op de algehele ontwikkeling van haar individuen waarvan de geestelijke ontwikkeling een belangrijk aspect daarvan vormt”, zei Nasier Eskak, beleidsadviseur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, als vertegenwoordiger van minister Mike Noersalim tijdens de 31ste viering van Wereldreligiedag op 15 januari 2016.

15977904_1697652973708641_4273243774111953190_nMinister Noersalim, die zelf heel veel waarde hecht aan de viering van deze dag, vond het heel belangrijk een vertegenwoordiger af te vaardigen om zijn boodschap in verband met deze dag uit te dragen aan de gemeenschap. Volgens de bewindsman geeft een belangrijke conclusie uit studies op het gebied van management, betreffende spiritualiteit in werk en organisatie aan, dat de mens door geestelijke ontwikkeling bewuster kan worden van zichzelf. Dit houdt in dat de nodige aandacht ook geschonken dient te worden aan het ontwikkelen van de spirituele dimensie van de mens, zodat de ontwikkeling van lichaam en geest in overeenstemming komen met elkaar en men met een bevredigend gevoel kan genieten van de aanwezigheid van materiële rijkdom, status en een gezond lichaam. Ook stelde de bewindsman dat de viering van Wereldreligiedag een verbond is van geloofsgenoten, een gelegenheid om te delen, te bidden, te getuigen, om samen inspiratie op te doen en een bijdrage te leveren aan de opbouw en verdere ontwikkeling van ons land. Het legt de fundering voor het gezamenlijk tot ontwikkeling brengen van een ieder, die weer zal leiden tot ontwikkeling van ons geliefd Suriname.

Wereld Religiedag is een dag die in 1950 is ingesteld door de Nationale Geestelijke Vergadering van de Bahaí Beweging in de Verenigde Staten en heeft als doel om de verschillende religiën tot elkaar te brengen. Omdat elke religie haar eigen leerinstellingen, boeken, alsook de eigen geloofsovertuigingen heeft, kunnen zij meer van elkaar leren. Op de viering van Wereld Religiedag proberen zij te komen tot een gezamenlijk standpunt over een bepaald onderwerp of thema. In Suriname is in 1986 de viering van deze dag geïntroduceerd door de de Bahaí Gemeenschap Suriname.

Dit jaar is de viering van Wereld Religiedag gehouden in de tempel van het MCC-Arya Dewaker. De organisaties die hieraan hebben deelgenomen waren onder andere de Gemeente Arya Dewaker,de Madjlis Muslim Suriname, de Brahma Kumaris, de Soefi Gemeenschap, de Rastafarians, de Wintie religie en de Javanisten.