Aanvangssalaris leerkrachten hoger na implementatie herwaardering

5409

Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur legde uit dat met de nieuwe bezoldiging leraren in twee zaken vooruit zullen gaan, met name: de bezoldiging en de pensioengrondslag die hoger zal uitvallen dan in de oude situatie.

Hij legde verder uit dat veel leraren niet het maximum van hun schaal bereiken wanneer ze met pensioen gaan. Deze periodiek van zestien schalen zullen worden teruggebracht naar zes periodieken en zal minimaal SRD 90 moeten zijn in plaats van SRD 28.

In de toekomst zal ook een schooldirecteur niet langer dan 5 jaar leiding geven aan een school. Er zal een roulatiesysteem komen.

Volgens de Raadsadviseur Eddy Jozefzoon zal het aanvangssalaris hoger zijn na de herwaardering van leraren dan wat ze aan maximum plus permanente educatie zouden krijgen. De permanente educatie telt niet mee voor de pensioen grondslag.