Fysieke ondersteuning leraren actie door C-47

809

De Bond van Leraren en de Alliantie willen onmiddelijke uitvoering van een reeds overeengekomen herwaarderingsprogramma. Dit gaf de bondsvoorziter Wilgo Valies, tijdens een ruim vier uren lang gesprek met de regeringsdelegatie aan. Er volgt een vervolggesprek, maar de leraren blijven voorlopig nog in actie.

De Vakcentrale C-47, onder leiding van de voorzitter Robby Berenstein verklaart zich solidair met de stakende leraren op te stellen en zal deze actie fysiek ondersteunen. Er zullen andere besluiten genomen worden op basis van de besprekingen tussen de regeringsdelegatie en de vakbonden. Volgens de bondsvoorzitter Robby Berenstein komt de regering haar afspraken niet na en werkt hij verdeeldheid in de hand.