Potentie ontwikkeling agrarische sector Marowijne hoog

764

Het district Marowijne bezit een hoge potentie op het gebied van ontwikkeling binnen de agrarische sector. Dit geeft minister Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan tijdens de opening van de Marowijne Agri en Food Beurs. Deze is gehouden op 19 januari 2017 in de recreatiezaal te Moengo. Volgens Algoe kan er al gauw een exportbrug naar de Europese landen gebouwd worden. Marowijne is een district die heel veel voordelen heeft. Eén van de voordelen is het grond dat beschikbaar is voor landbouwdoeleinden.

16142392_1749784745350162_7534070049467167039_nDe LVV-bewindsman haalde hooglandrijst en zoete bataat aan als de voornaamste producten die geteelt kunnen worden in het district. Deze producten kunnen export gericht geteelt worden. LVV heeft verder als ministerie deelgenomen aan de beurs om de informatiestroom te bevorderen naar de samenleving toe. Ook zijn er presentaties gehouden door verschillende instanties en ministeries met betrekking tot de ontwikkeling binnen de agrarische sector in Marowijne.

16114353_1749784755350161_5079218241487745180_nDe beurs is georganiseerd door Soil Masonkondre (Surinaams Ontwikkeling van de Innovatieve Landbouw) en studenten van Delf Univeristy of Technology (TU Delft). De studenten van TU Delft doen een studie op plantenkassen en zijn voornamelijk bezig met proeven op aardappelen en uien. Naar zeggen van Algoe groeien enkele variaties van uien goed in Suriname, is gebleken uit de tot nu toe gedane testen. Verder geeft de bewindsman aan dat er met Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (ICCA) en International Patato Center (CIP), gevestigd in Peru, onderzoeken worden gedaan op variaties van aardappelen die in Suriname kunnen groeien. LVV is zeer nauw betrokken bij de proeven die momenteel door de studenten in Marowijne wordt uitgevoerd. De bewindsman is van mening dat het goede werk voortgezet moet worden.