Suriname heeft nu 415 huwelijksambtenaren

772

Met de laatste lichting van het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de opleiding tot huwelijksambtenaar is het aantal huwelijksambtenaren gegroeid tot 415. Dat dit aantal nog niet in de volledige behoefte voorziet, blijkt uit de regelmatige aanvragen die het ministerie krijgt voor het aanstellen van huwelijksambtenaren, zegt Stanley Soeropawiro van de afdeling Religieuze Aangelegenheden tevens beleidsadviseur.

Een huwelijksambtenaar is iemand die namens een religieuze organisatie huwelijken voltrekt, geheel volgens de rituelen en voorschriften van het geloof dat hij of zij belijdt. Maar deze huwelijken moeten ook voldoen aan de wettelijke regelingen betreffende het huwelijk, alvorens ze ingeschreven kunnen worden in de registers van de Burgerlijke Stand.

Verschil huwelijksambtenaar en ambtenaar Burgerlijke Stand, belast met het voltrekken van huwelijken
De huwelijksambtenaar wordt soms verward met de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, belast met het voltrekken van huwelijken. Het verschil tussen beiden is ten eerste dat de ambtenaar van de burgerlijke stand, belast met het voltrekken van huwelijken, een ambtenaar is volgens de personeelswet en de huwelijksambtenaar niet. Voorts wordt de huwelijksambtenaar voorgedragen door een religieuze organisatie en aangesteld als huwelijksambtenaar, maar krijgt bij of zij geen bezoldiging. Wel ontvangt de huwelijksambtenaar een vergoeding voor elk voltrokken huwelijk, welke gedeclareerd wordt bij het CBB.

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand voltrekt huwelijken uitsluitend volgens de wet. De huwelijksambtenaar voltrekt huwelijken ook volgens de wet, maar met inachtneming van de verschillende rituelen en ceremonieen die gepaard gaan volgens het geloof van de personen die in het huwelijk treden. Het koppel dat in het echt wordt verbonden door een huwelijksambtenaar is vrij om te bepalen waar het huwelijk plaatsvindt, bv. in een mandir, een kerk of een moskee. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand daarentegen moet de huwelijken voltrekken in de trouwzaal van het CBB of van een Bureau voor Burgerzaken. Slechts met toestemming van de directeur van het CBB mag een dergelijk huwelijk elders voltrokken worden.

Aan de eisen voldoen
Huwelijksambtenaren worden pas aangesteld als zij een opleiding daartoe hebben doorlopen. Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding moet betrokkene worden voorgedragen door de religieuze organisatie, waartoe hij of zij behoort. Voor de opleiding tot huwelijksambtenaar dienen een voordrachtsbrief, een nationaliteitsverklaring, een uittreksel en een bewijs van goed gedrag overlegd te worden. Verder moet de persoon minstens op VOJ-niveau zijn en de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. De opleiding bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte en duurt in totaal zeven dagen. Na het examen goed te hebben doorlopen, ontvangt betrokkene een certificaat, waarna hij of zij officieel staat ingeschreven in het Openbaar Centraal Register als huwelijksambtenaar. Het theoretisch gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door een jurist of een functionnaris van het CBB, die belast is met de opleidingen bij het CBB. Kennis van de rituelen moet de huwelijksambtenaar krijgen van de religieuze organisatie, die hem of haar heeft voorgedragen, aldus Soeropawiro.