Brokstukken satelliet van Frans-Guyana gevonden bij Bigi-Pan

10797

Op dinsdag 17 januari hebben vissers brokstukken van een gelanceerde satelliet ontdekt in het Bigipan gebied in het district Nickerie. De vissers schakelden de politie in. Ter plaatse zijn brokstukken aangetroffen die vermoedelijk afkomstig zijn van de op 5 december 2016 gelanceerde Areana 5 in het buurland Frans-Guyana.

De brokstukken die in de oceaan moesten terechtkomen, zijn aan de kustvlakte aangespoeld. Alle aangetroffen delen zijn reeds geïnventariseerd door de politie van Nickerie. Er wordt voor deze zaak een dossier opgemaakt en opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Van deze ontdekking is reeds rapportage gedaan aan de procureur-generaal van Suriname.