Acties leerkrachten onder voorbehoud opgeschort

906

Op zaterdag 28 januari 2017 hebben leerkrachten omstreeks tien uur gehoor gegeven aan de oproep van hun bondsvoorzitter Wilgo Valies voor een algemene ledenvergadering. Het voorstel dat zij van de kortgeding rechter kregen, werd onder luid gejuich en applaus geaccepteerd.

Enkele leerkrachten alleen waren er niet mee eens. Het voorstel hield in dat de regering binnen twee weken zal moeten komen met een oplossing. Intussen zal de Bond van Leraren op maandag een gesprek voeren met de rechter. Op 13 februari zal de regering met een oplossing moeten komen.
Op basis van dit ultimatum worden de acties onder voorbehoud opgeschort en zal het onderwijs maandag weer genormaliseerd worden.