Afdeling Verkeer en Lions club Paramaribo Noord schenkt high visibility vesten aan bromfietsers

663

Tijdens een verkeerscontrole aan de voet van de Wijdensboschbrug heeft de afdeling Verkeer van het Korps Politie Suriname en Lions Club Paramaribo Noord, vesten uitgereikt aan bromfietsers in het verkeer. Het initiatief is genomen door de twee instanties aangezien bromfietsers een kwetsbare groep is in het verkeer. Volgens de statistieken van het afgelopen jaar zijn van de 74 dodelijke verkeerslachtoffers één en dertig bromfietsers.

Met het verstrekken van de high visibility vesten aan bromfietsers wil de Lions een bijdrage leveren aan het accentueren van bromfietsers in het verkeer. De bromfietsers worden geadviseerd hun vesten op te doen bij het deelnemen aan het verkeer.

Tijdens deze acties zijn ook de bescheiden van de bromfietsers gecontroleerd. De Lions en de politie streven met dit initiatief ernaar toe het aantal verkeersslachtoffers onder bromfietsers te minimaliseren.

Het ligt in de bedoeling deze acties landelijk uit te voeren. Ook de districten zullen worden aangedaan. Dit jaar zal er meer aandacht worde tijd besteden aan deze groep.