Verkeerscontrole op buschauffeur aan de Indira Ghandiweg

1065

Op donderdag 26 januari heeft de politie van Latour samen met leden van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), de afdeling Nummerplaten Registratie en de Particuliere Lijnbus Onderneming (PLO) een verkeeractie uitgevoerd aan de Indira Ghandiweg.

Deze actie vloeit voort uit het project van de Ressort Commandant Sjaamanand Debi-Tewarie die bezig is samen met actoren ordening in alle sectoren in het ressort Latour te brengen. De buschauffeur waren tijdens deze actie in het vizier van de wetsdienaren en de andere actoren. Er is controle uitgevoerd op buschauffeur die bepaalde routes illegaal onderhouden op trajecten via de Indira Ghandiweg. Ook is er gelet op het niet rijden volgens de vergunningsvoorwaarden, de bescheiden van de bus en andere documenten zoals het rijbewijs.

Enkele buschauffeurs zijn betrapt op het niet rijden op de opgedragen route volgens hun vergunning. Twee buschauffeurs zijn betrapt op het niet betalen van hun eerdere opgelegde boetes. Ter plaatse hebben de wetsdienaren van de Nummerplaten Registratie SRD 3000,- van reeds opgelegde vonnissen in kas gebracht.

Het is de bedoeling om samen met de afdeling Verkeer van de regio Midden ordening te brengen op de Indira Ghandiweg door middel van geregelde controles. De acties zullen altijd samen met de andere genoemde actoren plaatsvinden.