Met de ondertekening van de nodige contracten is een stap dichterbij gezet in de opzet van het gebouw waarin de Suriname National Training Athority gehuisvest zal zijn. Het Architecten- en Ingineursbedrijf Sibilo won de aanbesteding en werd dus aangetrokken. De ondertekening vond plaats tussen Ing. Henk Ashruf en de directeur van Onderwijs, Natasia Benanon.

De financiering van de bouw wordt gedaan uit fondsen van de Islamic Development Bank. De Surinaamse overheid moest inkomen met de grond waarop het gebouw zal worden opgezet. “De bank doet immers niets zonder dat de grond is veiliggesteld. We kregen dus een stuk terrein aan de Botromankistraat achter Latour,” legt Roy Adema, voorzitter van de werkgroep SNTA.

Een ander belangrijk moment in het proces naar de totale uitvoering van de SNTA betrof een gesprek tussen de werkgroep en de Islamic Developement Bank voor de training van ongeveer 330 personen. “De mensen moeten getraind worden in verschillende aspecten om het werk later te kunnen doen. Ze moeten de qualification networks gaan opzetten volgens de regels van de CANTA. Pas hierna kan het werk goed verricht worden,” aldus Adema. Indien alles volgens planning verloopt zal de autoriteit in 2018 een feit zijn.

De SNTA zal zorgen voor de vernieuwing en verbetering van het beroepsonderwijs in Suriname. Het nieuwe beroepsonderwijs moet duidelijk “outcome based” zijn, dus afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven en de overheid. De standaarden voor deze methodiek wordt voor iedere sector bepaald door de werkgevers in de betreffende sector. Dit betekent dat deze standaarden periodiek, jaarlijks of halfjaarlijks worden bijgesteld.

De nodige wetgeving voor de instelling van de SNTA is geschreven door het advocatenbureau 4Justice met ondersteuning van de werkgroep SNTA en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging zullen zorgdragen voor het Technisch- en Beroepsonderwijs (TVET) beleid niet alleen vraaggestuurd is, maar ook voortdurend afgestemd op alle ontwikkelingen van de wetenschap en de technologie. De opzet van SNTA kost USD 18.3 miljoen.