Drukke start voor onderdirectoraat Veeteelt

773

16386891_1757319847929985_4673033984770357744_nHet onderdirectoraat Veeteelt (ODVEE) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) werkt momenteel met twee missie’s te weten Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency (CAHFSA) en Food and Agriculture Organization (FAO). Met CAHFSA wordt gewerkt aan het project ‘Risico-analyse voor de export van pluimveeproducten naar CARICOM lidlanden’ en met FAO wordt gewerkt aan het project ‘De ontwikkeling van dieridentificatie en traceerbaarheidssysteem’. Naast wederzijdse kennisuitwisseling, waaronder gesprekken met diverse stakeholders en workshops, worden er oriëntatiebezoeken afgelegd aan diverse bedrijven die zich bezighouden met vee-gerelateerde activiteiten. Het beleid van het onderdirectoraat Veeteelt is in het algemeen gericht op voedselzekerheid en –veiligheid, duurzame ontwikkeling van de veesector en het verhogen van de bijdrage van veeteelt aan de nationale economie.

Risico-analyse voor de export van pluimveeproducten naar CARICOM lidlanden Op aanvraag van het doksproductiebedrijf ‘De Vliegende Eend B.V. in het district Wanica voor het uitvoeren van een risico-analyse voor de export van pluimveeproducten naar CARICOM-lidlanden, is momenteel een inspectieteam van de CARICOM in Suriname. De risico-analyse is een momentopname, waar enerzijds een of meerdere bedrijf(ven) (bij deze ‘De Vliegende Eend B.V. en Varros N.V.) en anderzijds de inspectiediensen van de overheid (competente autoriteiten), verantwoordelijk voor dierziektebewaking en voedselveiligheid, worden geïnspecteerd. Momenteel ligt de dierziektebewaking en veiligheid van dierlijke producten (met uitzondering van pluimveeproducten) in handen van de Veterinaire Dienst (VD). Het Bureau van Openbare Gezondheidszorg (BOG) is momenteel de instantie die waakt over pluimveeproducten. Indien de nieuwe Vleeskeuringswet is goedgekeurd zal pluimveeproduten ook onder hoede komen van de VD. Het team gaat zowel BOG als VD inspecteren.

De ontwikkeling van dieridentificatie en traceerbaarheidssysteem In Suriname is de huidige situatie van de veestapel relatief klein en niet in staat de volledige behoefte aan dierlijke voedsel te dekken. Met het voor de vee ruimschoots beschikbare land en water, is er potentie om behalve de lokale markten, ook buitenlandse markten te voorzien van dierlijke voedsel, doelend op CARICOM. Statistieken zijn heel belangrijk voor het ontwikkelen van beleidsprogramma’s. Desondanks de statistieken van het ministerie van LVV middels landbouwtellingen, specifieke surveys en (vee)bedrijven registraties, blijkt dat die informtie niet voldoet aan een goed functionerend dier identificatie en traceerbaareheidssysteem. Dit systeem legt de basis voor een hoger aanbod aan kwalitatief goed en veilig voedsel van dierlijke origine voor de Surinaamse bevolking. Tevens zal dit systeem de mogelijkheid tot export facitliteren, aangezien deze informatie vereist is door het importerend land. Daarnaast verschaft het systeem ook de monitoring en eventuele effectieve bestrijding van dierziekten. Voor het ontwikkelen van het dieridentificatie en traceerbaarheidssysteem is FAO momenteel met ODVEE drukdoende bezig.