Wereld Interreligieuze Harmonie Week essentieel voor harmonie, vrede en liefde

683

Wereld Interreligieuze Harmonieweek wordt jaarlijks in de eerste week van februari herdacht. Deze week is ontstaan na goedkeuring door de Verenigde Naties in het jaar 2010, nadat eerder dat jaar een voorstel was gedaan door Koning Abdullah II van Jordanië. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat het beleidsgebied Religieuze Aangelegenheden onder zich heeft, neemt de essentie en belang van religie voor de mens uitermate serieusen heeft zich daarom gecommitteerd om zoveel als mogelijk de verschillende religieen te ondersteunen. “Want daarin zit eigenlijk de kracht van het volk,” zegt Stanley Soeropawiro van de afdeling Religieuze Aangelegenheden tevens beleidsadviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

In Suriname wordt in die week door de afdeling Religieuze Aangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken de verschillende religieuze groepen opgeroepen boodschappen over te brengen naar de gemeenschap.
De afdeling Religieuze Aangelegenheden heeft in het kader van Wereld Interreligieuze Harmonieweek verschillende religieuze groepen opgeroepen om hun boodschap te delen met de gemeenschap. Middels een televisietoespraak krijgen zij de gelegenheid hun religieze boodschap aan de samenleving kenbaar te maken. Dit, om de gemeenschap bewust te maken van Wereld Interreligieuze Harmonieweek en het belang ervan. “Er moet hard worden gewerkt om de verschillende religiën te koesteren en te bewerkstelligen dat de mensen hun religieuze normen en waarden van jongs-af-aan thuis en op school meekrijgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken probeert de projecten en activiteiten van de verschillende religieuze groeperingen in dit kader zoveel als mogelijk te ondersteunen”, zegt Soeropawiro. Een andere belangrijke taak die het ministerie op zich heeft genomen, is dat zij zoveel mogelijk geestelijken bezoldigt, want uiteindelijk zijn het de geestelijken die de mensen kunnen onderwijzen in hun geloof. “Als de mensen zich bewust zijn van goede normen en waarden en zich verdiepen in hun eigen geloof, dan kunnen zij het best functioineren in de maatschappij. Ook is het de taak van deze bezoldigde geestelijken om de gemeenschap te onderwijzen dat er andersdenkenden zijn en dat zij desondanks toch in vrede en harmonie en met respect en liefde voor elkaar kunnen leven”, aldus Soeropawiro.

De Biza-functionaris gaf verder aan dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en die van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur voornemens zijn om lesbrieven op te stellen voor de verschillende scholen, vanaf het basisonderwijs. Het doel is niet alleen om kinderen de eigen religie bij te brengen, maar hen ook te leren over de religie van alle andere kinderen, waardoor ze daar meer begrip voor kunnen opbrengen.. Dit initiatief zal in samenwerking met de Interreligieuze Raad in Suriname (Iris) worden uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat de kinderen zich bewust worden van de rijkdom aan religiën die wij in Suriname hebben en hoe deze te koesteren, te respecteren en te accepteren.
De Wereld Interreligieuze Harmonie Week is gebaseerd op het voorbereidende werk van The Common Word initiative. Dit initiatief, dat in 2007 begon, verzocht Moslim en Christelijke leiders om in dialoog te treden, op basis van twee gemeenschappelijke godsdienstige bevelen. Deze zijn liefde voor God en liefde voor de buur, zonder de eigen godsdienstige principes in opspraak te brengen. De bedoeling is dat alle lidlanden, ongeacht hun religieen cultuur – en zelfs degenen die geen geloof hebben, maar wel in het goede geloven en elkaar liefhebben – als buur deze boodschap moet overbrengen, want dan kan uiteindelijk een wereld van vrede en harmonie komen.