World Wetlands Day in Coronie

918

In verband met de viering van World Wetlands Day op donderdag 2 februari 2017 heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer de afdeling Natuurbeheer Dienst ’s Lands Bosbeheer Nickerie een presentatie gehouden. Deze presentatie heeft plaatsgevonden te Juta Paal ( omgeving Coroniezwamp ) in het district Coronie.

16425883_1216852951703446_5464439100017689722_nAstrid Moor, coördinator van de afdeling Educatie en Voorlichting, deelde mede dat elk jaar over de hele wereld steeds op 2 februari, World Wetlands day oftewel Wereld Watergebieden Dag wordt gevierd. Deze internationale dag werd op 2 februari 1971 ingesteld. Op deze dag hebben een aantal landen in de stad Ramsar in Iran een verdrag getekend voor het behoud en duurzaam gebruik van watergebieden. Dit verdrag staat bekend als de Ramsar Conventie.

16427283_1216852971703444_1320834415305099312_nSinds 1985 is Suriname lid van deze conventie. Suriname heeft toen het Coppenamemonding natuurreservaat op de Ramsar lijst laten plaatsen, vanwege de talrijke watervogels die daar voorkomen om zich te voeden. Met zijn toetreding is Suriname verplicht om alle watergebieden in het land te beheren en duurzaam te gebruiken. Vandaag bestaat World Wetlands Day al 46 jaren. Om de verschillende waarden van wetlands aan te geven, wordt jaarlijks op deze dag een ander logo en thema bedacht. Voor dit jaar is het thema “Wetlands for Disaster Riks Reduction”. Het logo geeft de verschillende waarde aan, die wetlands hebben.

Volgens de Internationale Ramsar Conventie is een wetland een natuurlijke of kunstmatige, permanente of tijdelijke, moeras-, veen- of waterrijke gebied, met stilstaand of stromend water, dat zoet, brak of zout is, met inbegrip van zeewater waarvan de diepte bij laagwater niet meer is dan 6 meter. Diverse doelgroepen van Nickerie en Coronie hebben met elkaar van gedachten gewisseld over het behoud van de functies van Wetlands. Er werd gesproken over: de waarden en functies van watergebieden, soorten watergebieden in Suriname, uitvoering van de Conventie, bedreigingen van watergebieden en de jachtwet. De heer Dwarka , coördinator regio West gaf te kennen dat de jachtwet niet bedoeld is om de jagers en andere gebruikers van het wild te duperen, maar om enerzijds de wildstand op peil te houden en anderzijds jagers en andere gebruikers van het wild in staat te stellen duurzaam te kunnen jagen. De afdeling Natuurbeheer van LBB hoopt dat u op deze dag stilstaat dat het behoud van watergebieden leidt tot welzijn van de mensheid op aarde en dat ze niet vernietigd worden.