HRM-beleid is noodzakelijk voor een excellente overheid

759

Ter versterking van haar personeelsbeleid werkt het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) aan het opzetten van het directoraat Human Resource Management (HRM). Daarmee wordt de overstap gemaakt van Personeelsbeleid naar HRM en kan invulling worden gegeven aan het voornemen van de regering een gedegen HRM-beleid uit te stippelen.

Een goed HRM-beleid moet passen in het beleid dat is uitgezet in het kader van Public Sector Reform (PSR), welke is geïnitieerd door het Kabinet van de Vice-President. Hiervoor is een traject ‘Op Weg naar een Excellente Overheid’ ingezet, met als doel de overheid efficiënter, effectiever en flexibeler te laten functioneren.

Biza-minister Mike Noersalim, die kort na zijn aantreden de transformatie van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft ingezet, heeft hiermee zijn vooruitstrevendheid getoond in het bereiken van een “Excellente Overheid”. Zo zijn onder meer de werkprocessen bij het CBB en haar Bureaus voor Burgerzaken beschreven om een kwaliteitsstandaard te kunnen ontwikkelen.

Volgens Inderpersad Baboeram, waarnemend onderdirekteur Personeelsbeleid bij Biza, moet aan enkele randvoorwaarden worden voldaan om te kunnen komen tot een excellente overheid. Hij zegt dat bij het HRM-beleid de nadruk zal worden gelegd op de performance. “Hierbij zullen competenties aan de orde komen en zaken als loopbaanontwikkeling, werving en selectie meegenomen moeten worden. Op deze manier zullen de mensen weten waar ze staan, wat van ze verwacht wordt en welke bijdrage ze moeten leveren”, legt Baboeram uit. Ook gaf hij aan dat de mens centraal staat, wat ook in het Ontwikkelingsplan is opgenomen. In het kader hiervan moeten degenen met de juiste kennis, skills en competenties ingezet worden, zodat er beter invulling gegeven kan worden aan het personeelsbeleid.

Recentelijk hebben diverse overheidsfunctionarissen in het kader van Public Sector Reform in Suriname sessies gevolgd in de Congreshal, met als doel om de overheid efficiënter, effectiever en flexibeler te laten functioneren. Functionarissen van Biza hebben in het laatste kwartaal van het vorig jaar de PSR-sessies gevolgd. De sessies werden verzorgd door het team van het Bureau voor Performance Excellence van het Kabinet van de Vicepresident onder leiding van de heren R. Ramnandanlall en D. de Keyzer.