Krijgsraad besluit zitting te verdagen

980

Op 30 januari heeft de Krijgsraad het verzoek van de OM om het proces onmiddellijk stop te zetten, naast zich neergelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoger beroep aangetekend tegen het besluit van de Krijgsraad die het verzoek om de 8 decemberstrafzaak te beeindigen, afgewezen. Het Hof van Justitie heeft nog geen uitspraak gedaan omtrent deze indiening.

De regering gaf de procureur-generaal Roy Baidjanth Panday op 29 juni 2016 de opdracht om de verdere vervolging van de in aanmerking komende personen met betrekking tot de gebeurtenissen op 7, 8 en 9 december 1982, met onmiddellijke ingang stop te zetten. Als de procureur- generaal, volgens de Auditeur- militair Roy Elgin, het besluit heeft genomen om niet te vervolgen, kan de auditeur-militair geen ander standpunt nemen. Roy Elgin ontkende aan de president van de Krijgsraad, Cynthia Valstein- Montnor, dat dit requisitor niet van hem was. Hij gaf aan dat hij een requisitor van 31 pagina’s had voorbereid.

Cynthia Valstein- Montnor gaf te kennen dat de Krijgsraad niet op de hoogte is van het beroep dat is ingediend. Het is dan momenteel nog afwachten op het resultaat van het beroep dat is aangetekend bij het Hof van Justitie. Uiteindelijk is na een korte schorsing toch besloten om de zitting te verdagen.