Vorming en Opleiding Biza tevreden met slagingspercentage

543

Gelet op het rendement van de afgelopen vier jaar kan de afdeling Vorming en Opleiding (V&O) van het ministerie van Binnenlandse Zaken tevreden terugblikken. Kavita Gangadin, hoofd van de afdeling V&O, zegt dat de verhoudingen tussen inschrijvingen en geslaagden goed te noemen is, want als 100 procent zich inschrijft, heb je percentages tussen de 65 en 90 procent geslaagden per opleiding elk jaar”.

V&O werd in oktober 1971 ingesteld, nadat de overheid zich ervan bewust werd dat verbetering van de kwaliteit van haar personeel overheidsbreed zou leiden tot efficiëntie binnen het apparaat. Ook in het kader van moderne maatschappelijke ontwikkelingen en het creëren van een betere Surinaamse samenleving is het van belang dat er wordt gewerkt aan de continue rationalisatie en hervorming van het ambtenarenapparaat. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de Afdeling Vorming en Opleiding, die een evenwicht in vraag en aanbod kan waarborgen door ambtenaren (bij) te scholen en de juiste tools aan te reiken, waardoor er een gezonde Overheidsdienst wordt gecreëerd met een hoge productiviteit enerzijds en goed gemotiveerde ambtenaren anderzijds.

“De opleidingen die momenteel worden georganiseerd door V&O zijn de algemeen vormende opleidingen, te weten de Surnumerairs en de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (VAAO), en de specifieke opleidingen. De specifieke opleidingen zijn de Bevolkingsadministratie (BA) opleidingen”, zegt Gangadin. De BA- opleidingen worden alleen in Paramaribo verzorgd, terwijl de overige opleidingen in Paramaribo en Nickerie kunnen worden gevolgd. “Het doel van de BA-opleidingen is om het personeel ressorterend onder het Centraal Bureau voor Burgerzaken kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat de bevolkingsadministratieve gegevens op een professionele wijze verwerkt kunnen worden en de dienstverlening aan cliënten geoptimaliseerd kan worden. Hierbij is een ieder verplicht deze opleiding te volgen, al ben je middelbaar of universitair geschoold”, aldus de Biza-functionaris.

Naast voorgaande opleidingen witl het ministerie van Binnenlandse zaken volgend jaar starten met een hoger beroepsopleiding. Minister Mike Noersalim heeft vorig jaar december de commissie ingesteld, die zich bezig zal houden met het opzetten van dezeopleiding. Wij zijn op dit moment bezig om een klankbord en een werkveldcommissie te benoemen, waarna er need assesments gehouden zullen worden om te komen tot de eindtermen. Ook zal er gewerkt worden aan de onderwijs- en examenregeling en uiteindelijk de modulebeschrijvingen. “De wens van de minister bij de opzet is aangegeven vóór eind 2017 startklaar te zijn met het projekt”, aldus Gangadin.

De nog op te zetten beroepsopleiding vloeit voort uit een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Namens Onderwijs zitten in de commissie Lilian Calender (voorzitter), Ineke Bendter en Stephanie Bram in de werkgroep, terwijl Jules de Rijp, Kavita Gangadin, Inderpersad Baboeram en Maya Srihar Doobe door Binnenlandse Zaken zijn voorgedragen.