Algemene Leden Vergadering van de BVL/ALS druk bezocht in Mata Gauri

971

De onderwijsgevenden die aangesloten zijn bij de Bond van Leraren (BVL) en de Alliantie voor Leerkrachten (ALS) werden voor vanmorgen opgeroepen zich aan te melden voor een algemene leden vergadering. Met deze vergadering wil de vakbondsleider, Wilgo Valies, de leraren op de hoogte houden omtrent de onderhandelingen tussen de BVL/ALS en de regering.

Valies blijft erbij dat de vakbonden inspraak willen in het herwaarderingsprogramma. Hij vond dat de Raadsadviseur, Eddy Jozefzoon, wil bepalen wat er moet gebeuren met het herwaarderingsprogramma van de leerkrachten. Valies benadrukt dat de vakbond het recht heeft mee te bepalen wat leraren moeten verdienen. Dat staat in de wet die kort geleden werd aangenomen door De Nationale Assemblee en intussen ook al is geplubliceerd in het Staatsblad.

Jozefzoon die voorheen een bijeenkomst had met schooldirecteuren, gaf aan dat de bond niks te zeggen had over de herwaardering. Volgens Wilgo Valies bleef het voor de regering alleen bij meepraten en meedenken, maar meebepalen is nog steeds niet aan de orde gekomen. Deze dictatoriale houding van de regering accepteert de vakbond niet. Hij vond dat de regering wetten en conventies vertrapt. De BVL/AlS zullen hun gelijk via de rechter zoeken. Beide partijen zullen donderdag weer voor de rechter verschijnen.

Vanuit de kant van de regering zijn er volgens Valies intimidatiepogingen ingezet van ” No work, No pay, maar deze stelling werd door Valies veranderd in: ‘No Pay, No work”. Velen hebben deze opmerking met gejuich ontvangen. Deze algemene leden vergadering moet gezien worden als een protest naar de regering toe. Leerkrachten zullen de intimidaties niet uit de weg gaan. Als het nodig is om actie te voeren, zal dit ook gebeuren, aldus de vakbondsleider, Wilgo Valies. Op donderdag zullen de leerkrachten normaal de school bezoeken.