Agro- Ecologische Zonering nodig voor ontwikkeling agrarische sector

632

16807543_1764908307171139_8441926875221613566_nOp woensdag 15 februari 2017 heeft het Planbureau resultaten van een het onderzoek Agro-Ecologische Zonering aan de minister van LVV, Soeresh Algoe, directie, staf en overige gasten gepresenteerd. Het project Agro Ecologische Zonering is nodig voor het ontwikkelen van de agrarische sector. Het doel van dit project is het vergroten van de nationale capaciteit in onderzoek, planning en management ter verkrijging van een optimaal en duurzaam gebruik van de agrarische potenties door capaciteitsopbouw, adviezen educatie en training van Surinaamse deskundigen in agro-ecologische zonering. De begeleiding is bedoeld om zoneringskaarten te kunnen samenstellen.

16806876_1764908127171157_5218068031891069181_nHet bovengenoemd project is vanaf het jaar 2013 op touw gezet door het Planbureau in samenwerking met het ministerie van Landbouw, Veeteel en Visserij (LVV) en het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en bosbeheer (ROGB). De agrarische onderzoeksinstantie Embrapa uit Brazilie heeft door tussenkomst van de Braziliaanse Ambassade het onderzoek uitgevoerd.

16711877_1764908160504487_1553095259082836948_nVolgens de ambassadeur van Brazilië, Marcelo Baumbach, is het belangrijk om een land goed te kennen alvorens er duurzaam geïnvesteerd wordt in een sector. Baumbach geeft verder aan, Suriname de nodige kennis en ondersteuning te bieden, op het gebied van agro-ecologische zonering. Bij de ontwikkeling van de agrarische sector zal er gebruik gemaakt worden van de modernste agrarische productietechnieken.

16730593_1764908167171153_5739870735224283023_nAgro-ecologische zonering is één van de beleidsdoelen opgenomen in het beleidsplan van LVV. Volgens minister Algoe is dit project heel belangrijk, omdat deze bij kan dragen om Suriname te maken tot de voedselschuur van het Caribisch gebied. De bewindsman vermeld erbij dat het gebruik van de moderne agrarische productietechnieken kunnen leiden tot ontwikkeling van vele nu nog onproductieve – of verlaten gebieden tot productie gebieden. Dit kan bijdragen aan de nationale economie.

De agro-ecologische zonering is bij identificatie, afbakening en anlyse van deze gebieden een onmisbaar instrument, vooral met het oog op de gecompliceerde natuurtechnische omstandigheden in de diverse regio’s. De bestaande fysieke infrasstructuur en de soms zeer uniek, sociale en culturele omstandigheden worden bij de toepassing van agro-ecologische zonering eveneens meegenomen. Verder geeft minister Algoe aan dat de agro-ecologische zonering een belangrijk instrument is met name bij de monitoring, evaluatie, nationale en internationale raportage.