Verenigingen van winkeliers op bezoek bij minister Welzijn

611

16711573_1241919055855881_904536495447601183_nDe minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&I), Ferdinand Welzijn is sinds kort gestart met het voeren van gesprekken met diverse stakeholders betreffende het Basisgoederenproject. Op zaterdag 11 februari 2017 had de bewindsman een onderhoud met de Verenigingen van Winkeliers in Suriname.

Tijdens dit onderhoud, gaf de minister de winkeliers aan, dat de handel vrij is. Winkeliers kunnen dus zelf bepalen welke goederen zij ten verkoop aanbieden en voor welke prijs. Ten aanzien van basisgoederen echter, zei de bewindsman, dat de regering enerzijds de bevoegdheid heeft om importheffingen te verlagen, maar anderzijds ook om de bevoegdheid heeft om de prijs mede te bepalen door het vaststellen van winstmarges. “Wij leveren in, maar u levert ook in”. “Het voordeel is dat burgers, met name die afkomstig zijn uit de lagere inkomensgroepen, tegemoet wordt gekomen met producten die tegen betaalbare prijzen te verkrijgen zijn”.

16804118_1241919449189175_6617098775192514133_oVerder gaf de bewindsman aan, dat het de bedoeling is, dat de lijst van die nu 15 basisgoederen bevat, binnen een jaar of twee met de helft wordt teruggebracht en dat de voorkeur gegeven wordt aan producten, die nog niet in Suriname geproduceerd worden. In dit kader is ook gepland het verlagen van importheffingen op grondstoffen van producten die lokaal geproduceerd worden.

Ondernemers die belangstelling hebben om deze goederen lokaal te produceren, kunnen eventueel in aanmerking komen voor leningen die door de Staat gefinancieërd zullen worden. Het doel hiervan is de lokale productie een enorme “boost” te geven.

De winkeliers hebben aangegeven heel blij te zijn met dit gesprek. Zij hopen op een goede samenwerking met het ministerie van HI&T. Over het basisgoederenproject gaf één van de winkeliers aan, het een goed initiatief te vinden en zijn ondersteuning te geven aan dit project. De winkeliers hebben ook de aandacht gevraagd voor problemen waarmee zij te kampen hebben. Ze vroegen de aandacht van de minister voor onder andere hoge vaste lasten en de verruwde criminaliteit. Een ander aandachtspunt betrof het juiste gewicht van aardappelen en uien. Zij hebben ten aanzien daarvan gevraagd de controle vanaf de importeurs te laten plaatsvinden, daar zij ook geconfronteerd worden met het probleem van een onjuist gewicht. Minister Welzijn zegde de organisaties toe, dat gezamenlijk met hen gekeken zal worden naar oplossingen.

Aan de orde tijdens dit bezoek werden ook de kwesties van prijsopdrijving en smokkel aangekaart. Hiervan gaf de minister aan, dat er binnenkort vanuit het Ministerie een algemene waarschuwing zal komen, waarna hardere acties zullen komen tegen overtreders. Over smokkelaars stelde de bewindsman, dat die onherroepelijk gestraft zullen worden.

Het ligt in de bedoeling om op een later tijdstip wederom, met elk van de verschillende winkeliersverenigingen afzonderlijk te praten.