Suriname goed op weg met Declaration of Panama

703

Suriname is al goed op weg met de implementatie van de afspraken, die zijn gemaakt tijdens de Regionale Consultatie voorafgegaand aan de 61ste Commission on the Status of Women (CSW61). Deze afspraken zijn vervat in de Declaration of Panama.

16807244_1716295728511032_7819517145190568212_n“We hebben al sociale bescherming, bijvoorbeeld de basiszorgverzekering voor vrouwen, en er wordt al gewerkt aan de nationale pensioenwet. Maar voordat we beleid kunnen uitstippelen op het gebied van het verminderen van de zorgtaken is een onderzoek naar time-serving vereist, welke heel veel geld kost”, zegt Michele Jules, die namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken de meeting vorige week in Panama bijwoonde. In de Declaration of Panama, die is aangenomen tijdens de meeting, zijn er afspraken opgenomen over de wijze waarop we vrouwen kunnen versterken.

De deelnemende landen moeten gaan werken aan het vergoeden van de zorgtaken die vrouwen dagelijks vervullen, investeringen plegen zodat vrouwen zich kunnen ontplooien en op de arbeidsmarkt kunnen ondernemen, alsook maatregelen treffen opdat vrouwen van het binnenland ook in de gelegenheid worden gesteld zich economisch te ontwikkelen.

Het doel van deze Regionale Consultatie was voor landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied om het met elkaar eens te worden over een sterke en geconsolideerde positie rond de specifieke prioriteiten van vrouwen en meisjes in de regio, om daarmee de intergouvernementele discussies en overeengekomen conclusies van CSW61 te beïnvloeden.

In dit kader werd de Regionale Consultatie, vooruitlopend op CSW61, georganiseerd om een moment van reflectie en debat te hebben tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de regio. Dit met het oog op het definiëren van consensus en afspraken over het prioriteitsthema van CSW61, alsook andere cruciale kwesties met betrekking tot gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen. De Economic Empowerment of Women in the Changing World of Work is het prioriteitsthema van de CSW61, die volgende maand in New York wordt gehouden. Aan deze consultatie hebben landen uit Latijns-Amerika en het Caraibisch gebied en de organisaties, National Institute of women in Panama(INAMU), National Institute of women in Uruguay(INMUJERES) en de UN Women deelgenomen.

Uit de nog te implementeren afspraken, die tijdens de Regionale Consultatie zijn overeengekomen, is gebleken dat Suriname een stap voor is, onder meer voor wat de Algemene Oudedagsvoorziening betreft. Ons land geeft met deze voorziening een markant voorbeeld. “In tegenstelling tot Suriname heeft een groot deel van de landen in Latijns-Amerika deze regeling nog niet. Het is zelfs moeilijk voor hen om zich daaraan te commiteren, omdat het eigenlijk een uitkering is waarvoor niet een ieder premie betaalt. En dat is wat onze AOV-regeling inhoudt. Als werkende betaal je wel de AOV-premie, maar de mensen die niet of nooit hebben gewerkt hebben op hun zestigste ook recht op de AOV-uitkering.”