Wegvallen Pinkstervakantie uit noodzaak; Inkorting Paasvakantie op VOS- niveau

1294

Onderwijsdirecteur, Natasia Bennanon, deelde schriftelijk aan de voorzitter van het Vos- directeurenberaad, Balram Soemeer, mee dat de Paasvakantie op VOS-niveau zal worden ingekort en de Pinkstervakantie voor dit schooljaar zal moeten vervallen. Dit alles is noodzakelijk, omdat de achterstanden die ontstaan zijn door de stakingen van de Bond van Leraren (BVL), enigszins ingehaald moet worden, aldus het directeurenberaad.

Het is volgens het directeurenberaad niet mogelijk om eenzelfde inhaalprogramma aan te bieden, want de leerstanden verschillen per schooltype en per school. De eindexamens van het VWO/HAVO is door de leiding van het Ministerie inmiddels met een week verschoven. De Paasvakantie op VOS-niveau is vastgesteld op 12 april tot en met 23 april 2017 en de school zal dan weer op maandag 24 april 2017 aanvangen.