Heldendaad door VHP beloond met oorkonde

774

Door het kordaat optreden van vier dappere Surinamers afgelopen woensdag zijn drie levens gered van een gewisse dood. Een automobiliste was met haar auto in een diepe sloot terechtgekomen langs de Wayamboweg. Toen het hoofdbestuur van de VHP hoorde wat er gebeurd was heeft zij meteen besloten om deze mannen te erkennen voor hun moedig handelen, zo stelt de partij in een vrijdag 17 februari 2017 uitgebracht persbericht.

De reddingsactie van deze moedige Surinamers wordt ten zeerste gewaardeerd door de Vooruitstrevende Hervormings Partij. Ze zijn dan ook vrijdag in het zonnetje gezet door de partij. De volgende personen zijn gehuldigd, te weten Amrish Mathoera, Giovani Blankendaal, Dhawtal Narin en Dickson Lorenzo.

Partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi gaf aan heel trots te zijn op deze Surinamers. ‘Jullie zijn een voorbeeld van moed, een toonbeeld van durf om snel te handelen. Als partij zijn wij veel dank aan jullie verschuldigd. Het is dit soort handelen dat laat zien wie we zijn. Een gemeenschap die op kritieke momenten voor elkaar klaar staat. Onbaatzuchtig, zichzelf wegcijferend om drenkelingen in nood te redden. Jullie zijn rolmodellen, niet alleen voor deze gemeenschap, maar voor heel Suriname. Jullie hebben laten zien dat je er in tijden van crisis voor elkaar bent en elkaar steunt. Dat geeft hoop en vertrouwen. Jullie hebben ons behoed van een tragedie. Het is mij daarom een voorrecht om jullie een oorkonde uit te reiken als blijk van waardering.’

Naast een oorkonde kregen de mannen ook een enveloppe met inhoud uit handen van de VHP-voorzitter.

De partij heeft ook contact gemaakt met de familie van de automobiliste, maar helaas kon ze niet aanwezig zijn. Naar omstandigheden maakt het gezin het goed. De VHP zal weer in contact treden met de familie en vragen of ze begeleiding nodig hebben.

Bekijk de video van het ongeval hieronder