Minister van NH eist WWF een openlijke verontschuldiging voor alle onwaarheden

1008
Foto: NOS
Foto: NOS

Suriname wordt in het buitenland gepromoot als het meest eco-vriendelijke land ter wereld. Sinds kort vonden milieu-activisten en wetenschappers dat deze stelling verstoord is geworden door de zandafgravingen die onlangs heeft plaatsgevonden te Braamspunt. Zij protesteerden hiertegen, omdat ze van mening zijn dat de zeeschildpadden jaarlijks deze plek als hun broedplaats gebruiken. Dit zal dan door de zandafgravingen op den duur kunnen verdwijnen.

Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen vond dat er tegenstrijdige informatie binnen is gekomen. Hij gaf aan dat er op basis van adviezen van de WWF werd gehandeld. Op 12 januari was er een gesprek geweest tussen de NH en de vertegenwoordiger van WWF, Laurens Gomes. Hun gesprek ging over de schelpafgravingen in de jonge kustvlakte die wel mogelijk zou kunnen zijn als er strikte voorwaarden worden toegepast. Hij benadrukte dat er steeds rekening werd gehouden met milieu-aspecten. Zo gaf de Minister van NH aan de adviezen van de WWF te hebben gebruikt om toestemming te geven aan de vier concessiehouders voor de zandafgravingen die gebruikt zouden worden voor de bouwsector.

De Minister gaf verder aan dat de vertegenwoordiger een gesprek met NH wil komen voeren rond Braamspunt nu er veel kwaad is geschied en Suriname zowel nationaal als internationaal zwart is gemaakt, waarbij hij zelf ook deel uitmaakt van dit gebeuren. Vandaar dat hij eerst een openlijke verontschuldiging eist van de WWF, voordat hij zal instemmen met een gesprek rond de kwestie Braamspunt.