Onjuiste verwoording in de brief van Maretraite Mall omtrent mededeling van Arbeidsinspectie

1205

De unithouders van de Maretraite Mall waren na de schriftelijke mededeling van de directie van de Mall het oneens geworden met hetgeen ze moesten vernemen. Uit de brief hebben ze begrepen dat de Arbeidsinspectie alle bedrijven, behalve in de horeca sector, zich moeten houden aan de openingstijden van maandag tot en met zaterdag van 800 u. – 1900 u. Verder mochten ze op de zon-en feestdagen niet zomaar opengaan. Tenslotte lazen ze verder dat vergunningen die eind deze maand zullen vervallen niet meer verlengd zouden worden. Intussen hebben de ondernemers zich tot de Kamer van Koophandel en Fabrieken en ook andere instanties gewend, omdat ze hiermee totaal niet eens waren.

Het Ministerie van Arbeid gaf toen in een persbericht aan dat er onjuiste informatie in de brief van de Maretraite Mall stond. Om te voorkomen dat dit straks een eigen leven gaat leiden en verwarring kan veroorzaken, besloot zij deze onjuiste instructie die verwerkt is in de brief en naar de unithouders werd verstuurd, te verduidelijken.
Arbeid gaf aan dat in de brief van de Mall stond geschreven over de openingstijden en niet over de arbeidstijden waarmee Arbeidsinspectie wel te maken heeft. De openingstijden is een aangelegenheid van het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Volgens het Ministerie van Arbeid is duidelijk gebleken dat de schrijver ten onrechte een link geplaatst en verwezen heeft naar artikel 10, lid 1 van de Arbeidswet. Er is dus volgens Arbeid moedwillig onjuiste en verwarrende informatie verstrekt.

De werkgevers mogen namelijk hun wernemers niet langer dan 8 en een half uur per dag of 48 uren per week arbeid laten verrichten, omdat dit in het algemeen bij de wet verboden is. Indien de werkgever onder bijzondere omstandigheden arbeiders toch langer willen laten werken, dient hij/zij een vergunning bij de Arbeidsinspectie aan te vragen. Dit geldt ook voor de arbeid dat verricht wordt op de zon-en feestdagen. Arbeid meldt wel dat het verlenen van toestemmingen van geval tot geval beoordeeld zal worden en dat bij goedkeuring van de aanvraag deze ook aan voorwaarden verbonden zijn.