Vrouw aangehouden voor verduistering en valsheid in geschrifte

1405

Een werkgever deed op donderdag 2 februari aangifte van verduistering en valsheid in geschrifte tegen een werknemer. De aangever verklaarde dat de werknemer, Jenny, vanaf 2009 valse facturen heeft opgemaakt en goederen die zij beheerde, heeft verduisterd. Na intern onderzoek werd Jenny op non-actief gezet. Zij werd op vrijdag 3 februari door de recherche van Paramaribo aangehouden.

Tijdens het verhoor legde zij een volmondige bekentenis af. Door deze handelingen zou Jenny het bedrijf voor een groot geldsbedrag hebben benadeeld. Zij verklaarde de ontbrekende goederen aan derden te hebben doorverkocht. Met de opbrengsten heeft zij haar gezin van de nodige financiële middelen voorzien.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Jenny opgenomen in het cellenhuis.