WWF wil goede werkrelatie met NH voortzetten

866

Tussen de twee partijen, met name: het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnenen (NH) en de Wereld natuurfonds (WWF) was er in de afgelopen periode wat verstoringen geweest in de communicatie rond de kwestie zandafgravingen te Braamspunt.

Om de verkeerde interpretatie, dan de WWF bedoeld had, tot het verleden te laten behoren en de goede werkrelatie met de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regilio Dodson, te continueren,verduidelijkte WWF de standpunt rond de zandafgravingen te Braamspunt in een verklaring.

De WWF verontschuldigt zich voor haar aandeel in de verkeerde interpretatie dat is ontstaan omtrent de bovengenoemde kwestie. NH stelde in 2016 al een tijdelijke verbod op zandafgravingen langs de kust en landinwaarts en was er ook een wetenschappelijke studie hieromtrent uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de Surinaamse stranden voor zowel het vervullen van de rol als kustverdediging en als leefgebied voor de beschermde zeeschildpadden, onmisbaar zijn.

NH deed in begin 2017 een vraag aan de WWF naar een eventuele ontheffing die verleend zou kunnen worden op het verbod van zandafgravingen langs de kust.

Zo kwam de WWF met enkele aandachtspunten en criteria voor een eventuele ontheffing die geconcludeerd werd uit de eerder genoemde studie, maar dat dit in geen geval gold voor een ontheffing voor de afgravingen bij Braamspunt. Jammergenoeg heeft dit geleid tot een miscommunicatie.