Social Being Education Network gelaunched

1163

16996449_1421193924598162_3851143513649089062_nOp 24 februari 2017 vond de launch plaats van “ Social being Education Network”. Dit vond plaats in het ict lokaal van de Algemene Middelbare School ( AMS) en de opening werd verricht door de onderdirecteur van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Minowc, Muriel Hoepel. Het doel van dit netwerk is het ondersteunen van het curriculum binnen het onderwijs op alle scholen in Suriname. Tot heden zijn er zes scholen die reeds actief zijn op het netwerk maar het ligt in de bedoeling dat meerdere scholen benaderd zullen worden om gebruik te maken van het netwerk.

16998999_1421193771264844_7244779115245089308_nVolgens Hoepel is het Ministerie steeds bezig het onderwijs te professionaliseren en blijft het departement van onderwijs niet achter op technologisch gebied. Dat is de directe reden waarom het bureau BICTO (Bureau Informatie Communicatie en Technologie in het Onderwijs) enkele jaren geleden in het leven werd geroepen. Voor wat de social being education betreft is er thans een pilot gaande van zes scholen waaronder VWO en HAVO). “Wij moeten ervoor zorgen, dat dit socialbeing software zo lang als mogelijk up to date blijft. Wij zijn bereid alle ondersteuning te geven, indien nodig. Er was gefocust op socialbeing, maar nu is het: multi-socialbeing en educatie. De bedoeling is, dat het onderwijs op deze manier tot grotere hoogten wordt gebracht. Ook de betrokkenheid van de ouder kan op deze manier worden vergroot. Dit kan er naar toe leiden dat de studenten beter presteren,” aldus Hoepel.

16998705_1421193601264861_6720335992981255468_nDit Social Being education network is het idee en de constructie van de 19- jarige Alexander Kafiluddin een oud AMS-student . Hij zag dit als een noodzaak en om dit te kunnen toepassen, moest hij dit brengen onder de hoede van het MinOWC. Kafiluddin is momenteel student aan de Medische Faculteit.
“Het succes van dit netwerk zal afhankelijk zijn van de leerkracht. De leerkracht zal moeten blijven posten en consistent actief moeten blijven op het netwerk”.

Door dit education network heeft de student contact met andere studenten en met haar/zijn leerkrachten. Zij kunnen zo beschikken over de leerstof, documenten, videos, verschilende leerstijlen van lesgeven, toetsen, huiswerk en het discussieplatform.

Als de leerkracht niet actief is, kunnen de studenten ook niet actief blijven. Gelet op de controle zijn slechts de leerkachten die een account hebben bevoegd om informatie voor zowel hun leerlingen als de ouders van hun leerlingen te posten. Het gaat onder andere om opdrachten voor de leerlingen en de ouders die kunnen met hun verkregen account de prestaties van hun kinderen op de voet blijven volgen.