Minister Welzijn installeert STS-bestuur en interdepartementale Implementatie Commissie

1082

16998839_1256838917697228_177046206081565593_nToerisme is een belangrijke groeipoot om de economie van ons land uit de slop te halen. Daar ons land deviezen nodig heeft, is het een unieke kans om te werken aan de oprichting van de Toerisme Autoriteit (Tourism Board), die ervoor moet zorgdragen, dat er ordening, ontwikkeling en bevordering van het toerisme gebeuren in Suriname komt en dat er een effectieve bijdrage wordt geleverd aan de nationale economie van het land.

16998907_1256839057697214_5511425578169970618_nIn dit kader heeft minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme op woensdag 1 maart 2017 het nieuw bestuur van de Stichting Toerisme Suriname (STS) en de interdepartementale Implementatie Commissie geïnstalleerd. Het STS-bestuur zal onder andere in de komende periode voorbereidingen treffen voor de oprichting van de Toerisme Autoriteit (Tourism Board). Verder zal het STS-bestuur werken aan het bespoedigen van het proces tot goedkeuring van de Toerismewet en de Wet Toerisme autoriteit.

16998954_1256839614363825_373913153977659336_nHet bestuur wordt voor 1 jaar bij beschikking benoemd en zal maandelijks moeten rapporteren aan de minister van HI&T. De minister verwacht dat binnen 6 maanden de doelstellingen gerealiseerd zijn. In het STS- bestuur hebben zitting: Mevr. Anne Marie Hermelijn (voorzitter); Mevr. Vanuessa Stuger- Gefferie (ondervoorzitter); Dhr. Anthony Wong (secretaris); Mevr. Karin Refos, dhr. Oswaldo Braumuller en dhr. Vinod S Baldew. De heer Jan van Charante, die op basis van consensus vanuit het bedrijfsleven door KKF was voorgedragen, heeft zich op het laatste moment teruggetrokken. In zijn plaats komt de heer Sewananpersad Djawalapersad. Te zijner Tijd zullen er 2 vertegenwoordigers van SHATA (Suriname Hotel en Tourism Associaton) aan het bestuur worden toegevoegd.

Implementatie commissie
Ten aanzien van de interdepartementale Implementatie commissie benadrukte de minister, dat deze voor 1 jaar is ingesteld en dat die samen met het STS-bestuur onder andere zal werken aan het bespoedigen van het proces tot goedkeuring van de Toerismewet en de Wet Toerisme autoriteit. Ook zal de commissie moeten helpen aan de voorbereiding van de “ International Convention on Tourisme”. In de commissie hebben zitting: Mevr Faridy Lila, dhr Bryan Pinas; dhr Daniël Lachman, mevr Irma Dorinnie, mevr Mirjam Macintosh en dhr. Tsie Chung Tsioe.

Tot slot geeft de minister aan, dat het STS-bestuur en de Commissie met elkaar moeten samenwerken om de resultaten, die met de instelling van dit bestuur en de Commissie worden beoogd, te kunnen realiseren.