16997998_620675494791445_2286102449045331471_nEen delegatie bestaande uit onder andere de minister van Regionale Ontwikkeling Edgar Dikan, de parlementariers Grace Watamaleo, Aida Nading, Celcius Waterberg en de directeur van het bureau Volkscontacten Kenneth Slooten hebben vandaag een tussenstop gemaakt te Moengo. De delegatie reist naar de overstroomde gebieden in het binnenland.

De delegatie werd verwelkomd door de districtscommissaris van Marowijne in de vergaderzaal van SWM Moengo.
Het hoofd van SWM regio Oost is zeer ingenomen met het bezoek. Hij bracht de grond problematiek van Marowijne onder de aandacht van de delegatie. Hij is van mening dat het uitreiken van grondbeschikkingen aan de rechthebbenden zo spoedig mogelijk moet plaatsvinden, daar de mensen van het district lang hierop wachten.

17103701_620675701458091_7750303861845968325_nNicolaas Priesierie pleitte voor de verzelfstandiging van LVV MArowijne. Hij is de mening toegedaan dat het loskoppelen van LVV Marowijne van Commewijne een hoger rendement zal opleveren in de produktie van de lokale landbouwers, met de ondersteuning LVV.

De landbouwer Simba onderstreepte de visie van Prisirie en gaf aan dat Marowijne voorzien moet worden van haar eigen landbouw equipment. “Wij moeten niet alles overlaten aan de “toevallige goodwill van het district Commewijne”.

Slooten zal de punten verder geleiden naar de President van Suriname.