Kwestie Nadia Huur door tussenkomst van jeugdparlementariërs Nickerie opgelost

1511

De 14-jarige Nadia Huur die eerder met een protestbord door de straten van Nw. Nickerie liep, omdat zij vanwege de demonische aanvallen die ze kreeg op school door de directrice en de Inspectrice van Onderwijs werd afgeschreven, mag voortaan weer de school normaal bezoeken en van het onderwijs genieten. De moeder van Nadia die het sociaal ook heel moeilijk heeft en radeloos was, stapte toen ook naar de media om hulp te zoeken opdat haar kind weer ergens op een school ingeschreven kon worden. Ze gaf aan dat er na de afschrijving geen enkele school in het district plaats had voor een nieuwe inschrijving van Nadia Huur. Zij zou wel in Paramaribo ingeschreven kunnen worden. De moeder was het daarmee niet mee eens. Zowel de hoge kosten die daaraan verbonden zouden zijn als de afstand tussen de moeder-dochter relatie zouden voor haar als moeder zwaarder worden.

Door de tussenkomst van de jeugdparlementariërs van Nickerie is er tensotte toch een eind aan deze kwestie gekomen. Het gesprek dat ze teweeg konden brengen tussen de burgervader, de directrice van de Schneiders Howard Muloschool en de inspectrice van Onderwijs in Nickerie heeft positieve resultaten opgeleverd. De jeugdparlementariier Amatsairoon gaf aan dat Nadia Huur zeker de hulp van alle studenten zou krijgen als dit probleem nog niet opgelost zou zijn.