Regulering van zwaar transport leidt tot verhoogde asdruk van 12 ton

2512

Binnenkort zal er een regulering plaatsvinden van het zwaar transport over de verschillende wegen en de Jules Wijdenboschbrug. Dit gaf de directeur van Civieltechnische werken van het Ministerie van Openbare Werken en Transport, Santosh Soman, tijdens een overleg met de houtsector en andere stakeholders. Henk Wip, hoofd afdeling Verkeer, gaf tijdens deze presentatie ook de onveilige situaties en schade aan de infrastructuur aan.

Er zullen in het vervolg preventieve maatregelen gelden voor het vrachtverkeer, te weten: de verhoogde asdruk van 8 naar 12 ton; er zal alleen gedoseerd en onder begeleiding op vastgestelde tijden in de avonduren over de Wijdenboschbrug worden vervoerd en er zullen tenslotte ook controles middels weeginstrumenten uitgevoerd worden. Met deze maatregelen moet binnen een drie tot vier jaar de transport van zwaar materieel via de waterwegen geheel een feit worden.