Werkbezoek Nationale Raad voor Agrarische Innovatie aan ADRON

978

17361819_1782716242057012_8230662947179540271_nDe Raad van Ministers heeft vorig jaar, in februari 2016, de “Nationale Raad voor Agrarische Innovatie” (NAIR) ingesteld. Het doel van deze Raad is om zorg te dragen voor een integrale aanpak van agrarische innovatie strategie waarbij er prioriteiten voor de land- en tuinbouw, veeteelt en visserij gesteld dienen te worden.

Zoals in de Regeringsverklaring is opgenomen wordt ernaar gestreefd om Suriname tot een voedselproducent voor het Caraibisch gebied te maken en zodoende toegang te krijgen tot de Caraibische markten voor Surinaamse landbouwproducenten. Tevens is de agrarische sector in ons land van siginificant belang voor de voedselvoorziening en werkgelegenheid. In de Raad nemen zitting afgevaardigden uit verschillende ministeries, parastatalen en private sector.

In dit kader is de Raad bezig met veldoriëntaties, waarbij er een startsein is gegeven in het rijstdistrict, en wel bij het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON). De leden van de Raad hebben op donderdag 9 maart 2017 een werkbezoek gebracht aan het ADRON, alwaar de directeur Nareen Gajadin en staf presentaties hebben gegeven over onderzoeksactiviteiten die worden verricht in de rijstveredeling. Hierbij is ook aangehaald hoe belangrijk de Zaadwet en concept wet op Kwekersrecht zijn voor het behoud- en bescherming van onder andere nieuwe rijstrassen. De “Zaadwet” dateert van 2005 en het “Wet Toelating en Bescherming van Plantenrassen” (wet op Kwekersrecht) is in de finale fase ter aanbieding aan De Nationale Assemblee.

Verder heeft het ADRON ook aan de leden van de Raad een rondleiding gegeven, waaruit bleek dat de laboratoriumfaciliteiten geüpgrade moeten worden. Tevens zal binnen het kader van een Inter-American Development Bank (IDB) lening het project “Strengtening of the rice sector by better controlling weeds, pest and diseases” worden uitgevoerd. De Raad ondersteunt dit project ten zeerste.