Trainees uit Train de Trainers project volledig klaargestoomd

879

Trainees uit de eerste groep Train de Trainers van het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) zijn vorige week volledig klaargestoomd bij het tweede traject van de training. Twee trainees uit deze groep hebben al delen van een gendertraining verzorgd. Verder zullen twee andere trainees ingezet worden bij de training van groep 2 van deze training. Het algemeen doel van het project “Train de trainers in gender” is om het gendertrainerskorps te vergroten en hierin genderevenwicht te brengen.

De Train de Trainers bestaat uit twee trajecten, waarbij gender en gendergerelateerde concepten tijdens het eerste gedeelte op een interactieve manier zijn behandeld. Shiefania Jahangier, Onderhoofd BGA, geeft aan dat bij het tweede traject de trainees tools zijn aangereikt om de opgedane kennis over te kunnen dragen. Het gaat onder meer om de manier van presenteren, de diverse leerstijlen, het non-verbaal en verbaal gedrag en gebruik van hulpmiddelen bij het verzorgen van een training.Voor een deel van de trainees behoort gender tot hun dagelijkse werkzaamheden en dat maakt de training voor hen dus iets makkelijker. “Ze beheersen de materie beter dan de “nieuwelingen”, functionarissen die niet eerder hiermee hebben gewerkt. Het doel gaat namelijk niet in één dag worden bereikt, het is een proces en om een goede trainer te worden moet je veel oefenen en lezen”, stelt de Biza-functionaris.

Jahangier zegt dat de formulering en uitvoering van het genderbeleid kans van slagen zal hebben als de belanghebbenden goed begrijpen wat gender en gendergerelateerde concepten inhouden. Het is dus van belang dat zij gender aware worden gemaakt. Het BGA gaat dat niet in haar eentje kunnen doen. Vandaar dat er meerdere functionarissen worden getraind om de nodige kennis over te kunnen dragen. “En aangezien het om gender issues gaat, dus waarbij mannen en vrouwen betrokken zijn, is het tactvol om zowel vrouwelijke als mannelijke trainers te hebben”, aldus Jahangier.

Het BGA is tevreden en zij is de deelnemers die aan dit project hebben deelgenomen en succesvol hebben afgerond zeer erkentelijk. Deelname aan de training is ook mogelijk geweest dankzij de medewerking van de directe leidinggevenden van deze functionarissen. De training is mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de United Nations Development Program (UNDP).