Suriname spreekt op 61ste vergadering over positie van vrouwen

1568

Suriname heeft vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken geparticipeerd aan de 61ste vergadering over de positie van vrouwen wereldwijd. Deze vergadering, the sixty first Commission on the Status of Women (SCW 61), is deze maand gehouden in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York.

Namens Suriname heeft Kitty Sweeb de vergadering toegesproken. Zij hield haar voor welke stappen zijn ondernomen om de positie van de Surinaamse vrouw te versterken en welke uitdagingen er op dit gebied zijn. Alhoewel er vooruitgang te merken is in de positie van de Surinaamse vrouw, zijn er nog steeds uitdagingen die weggewerkt moeten worden. Zo is te merken dat er opleidingsmogelijkheden zijn gecreëerd voor vrouwen die de school vroeg hebben verlaten, met name in rurale gebieden, maar deze vrouwen kiezen steeds traditionele beroepsopleidingen, waardoor er nog sprake is van segregratie op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek in 2012 blijkt dat werkgelegenheid onder vrouwen is toegenomen met zes procent in de acht jaren daarvoor. Maar voor dezelfde periode is werkgelegenheid onder mannen toegenomen met vijftien procent.

Klein-ondernemerschap van vrouwen is één van de gebieden waarop Suriname het goed doet. Er zijn ook meer financierings-en afzetmogelijkheden in de afgelopen periode gecreëerd. Verder is geweld op basis van het geslacht een andere uitdaging die uit de weg gewerkt moet worden. De vergadering is het met elkaar eens dat dit kan worden verminderd door de economische positie van vrouwen te versterken. Onlangs is het project ‘Strategies to Combat Intimate Partner Violence’ gelanceerd in rurale gebieden, waar ook veel vrouwen en meisjes geweld ervaren.

Het ontbreken van cruciale data om beleid uit te stippelen blijft een grote uitdaging. Daarom is het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken in januari 2017 gestart met het pilotproject CARICOM Gender Equality Indicators (CaricomGEI). De statistieken verkregen uit dit onderzoek zullen onder meer worden gebruikt voor het formuleren van het genderbeleid 2017-2021.
Het beleidsgebied Gender is één van de prioriteitsgebieden van minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken en staat erg hoog op zijn agenda. De bewindsman zal daarom ook aanwezig zijn tijdens een wandelloop, die op 24 maart wordt gehouden. Met de organisatie van diverse activiteiten rond 25 maart – in het kader van de maandelijkse Orange Day – brengt Biza bewustwording onder de samenleving over het uitbannen van geweld tegen vrouwen.