Komende week aanpassing brandstofprijzen verwacht

19974

Tijdens een regeringsvergadering op vrijdag werd de aanpassing van de brandstofprijzen besproken. De minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn, heeft inmiddels ook besprekingen gevoerd met de oliemaatschappijen en het Platform Bedrijfsleven omtrent de verhoging van de brandstofprijzen.

De bewindsman gaf aan dat de brandstofverhoging zal ingaan bij de volgende lading brandstof die geïmporteerd wordt. Verwacht kan worden dat in de komende week deze aanpassing zal plaatsvinden. De prijzen aan de pomp zullen wel per maatschappij verschillen.

Welzijn legde uit dat het niet om een grote aanpassing gaat en dat er geen erupties zullen komen met deze aanpassing. De regering wil met het voeren van bepaalde maatregelen, die ook op een ander tijdstip zullen plaatsvinden, zorgen voor inkomstenverhoging van de Staat. Door de koersstijging is de government-take steeds ingeleverd. In dit bedrag werd ook indertijd de motor-en rijtuigenbelasting verwerkt, die afgeschaft werd.

De oliemaatschappijen zullen dus een bepaald bedrag aan de Staat moeten afdragen, omdat de regering een vast bedrag voor de government-take wil.