Overdracht protocollaire ondertekening van Justitie en Politie plaatsgevonden

1411

Eerder deze week vond de ondertekening van het protocol van overdracht plaats tussen de ex-minister van Justitie en Politie in Suriname, Jennifer van Dijk-Silos, en de waarnemend minister, Ferdinand Welzijn, in het bijzijn van de directeur van Justitie en Politie, Humphrey Tjin Liep Shie.
Jennifer van Dijk-Silos heeft sinds 12 augustus 2015 het ministerie beheerd. Zij gaf aan dat de brief die gedateerd 16 maart is pas op 20 maart op het ministerie werd bezorgd. Zij zat die dag in de Raad van Ministers en kreeg dus pas op 21 maart de brief onder ogen, nadat zij al door de president werd bedankt. Dit is ook uit de agenda van het ministerie van Justitie en Politie gebleken. Silos heeft zich tijdens een onderhoud van de president met het Hof, de procureur-generaal en raadadviseurs niet kunnen verweren, omdat er niet naar haar mening werd gevraagd omtrent de brief. Vandaar dat ze niet van plan was een bedankbrief te schrijven. Zij is inmiddels al eervol door de president ontslagen.

Minister Ferdinand Welzijn zal het ministerie van Justitie en Politie waarnemen, totdat er een nieuwe minister wordt benoemd. Na de protocollaire ondertekening overhandigde de scheidende minister van Dijk-Silos het huidig organogram, het conceptbeleidsplan 2016-2020 van het ministerie, de begroting van het dienstjaar 2016 en het document van realisatie van de dienstonderdelen aan waarnemend minister Welzijn.