SZVB kiest nieuw bestuur

856

Conform artikel 14 van het Huishoudelijk Reglement van de Surinaamse Zaalvoetbal Bond (SZVB) is afgelopen woensdag 22 maart 2017 een nieuw bestuur gekozen. Het gekozen bestuur heeft de volgende samenstelling: Rolf Verwey – Voorzitter, Benito Codrington – Ondervoorzitter.

Leo Johns – Penningmeester, Ashley Fung-Loy – Secretaris, Mike Antonius – Commissaris (Jeugd), Riaz Habiboellah – Commissaris (Competitie), Winona Lee – Commissaris (Dames). Het enthousiast en energiek bestuur is gereed om zal samen met de verenigingen te werken aan de kwalitatieve groei van de zaalvoetbalsport.

Surinaamse Zaalvoetbal Bond

Bron: SME sport