Politie Latour krijgt oorkonde voor bewezen dienst

1480

De politie van het ressort Latour is door de Gemeente der Zevende-dags Adventisten met een oorkonde bedankt voor de trouwe dienst bewezen aan de gemeenschap van Latour en omgeving.

Vanaf het aantreden van de ressortcommandant, de inspecteur van politie eerste klasse, SjaamanandDebi-Tewarie is hij van start gegaan ordening te brengen in het ressort. De ressortcommandant heeft in samenwerking met de samenleving, ondernemers en andere organisaties aan tafel gezeten om na te gaan hoe de criminaliteit kan worden aangepakt. Met de welwillendheid van alle actoren is een aanvang gemaakt aan het leefbaar houden van de omgeving.

De politie is de gemeenschap zeer erkentelijk voor elke blijk van waardering.