Nationaal Archief organiseert symposium ter afsluiting van het project Teruggave Archieven Suriname

861

Ter afsluiting van het project Teruggave Archieven Suriname (TAS) wordt op woensdag 5 april 2017 een symposium georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Nationaal Archief Suriname). Het programma van het symposium is opgedeeld in een formeel en inhoudelijk gedeelte. De directeur van het Nationaal Archief Nederland, de heer Marens Engelhard, zal voor deze gelegenheid naar Suriname afreizen.

In het formeel gedeelte zullen toespraken worden gehouden door de directeuren van beide archiefinstellingen en vertegenwoordigers van beide overheden. Bij het inhoudelijk gedeelte van het symposium zullen verschillende inleidingen gehouden worden door Surinaamse en Nederlandse onderzoekers. De inleidingen hebben betrekking op onderzoek dat reeds verricht is of nu nog verricht wordt in de Surinaamse archieven, alsook over het belang van die archieven voor de Surinaamse geschiedschrijving.
In verschillende perioden, met name in 1916, 1919, 1930, 1975 en 1977, zijn archieven (ongeveer 800 strekkende meters archief) van Suriname naar Nederland overgebracht vanwege de niet-adequate bewaarfaciliteiten in ons land. In de overdrachtsdocumenten werd echter uitdrukkelijk opgenomen dat deze archieven eigendom blijven van Suriname en slechts voor tijdelijke bewaring bij het Nationaal Archief in Nederland geplaatst worden. De archieven zouden pas worden teruggegeven wanneer Suriname zou beschikken over een modern archiefgebouw. Door de voormalige Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk is destijds een bedrag van Euro 5,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van een modern archiefgebouwdat voldoet aan internationale standaarden. Dit gebouw werd op 12 april 2010 in gebruik genomen.

Op 15 oktober 2009 werd door de vertegenwoordigers van de nationale archiefinstellingen in Suriname en Nederland het ‘Plan van Aanpak Teruggave Surinaamse Archieven’ ondertekend. In dit plan zijn de afspraken voor een gefaseerde teruggave van de archieven vastgelegd. Voor dit project is door Nederland een bedrag van Euro 2 miljoen ter beschikking gesteld.

Ruim zeven jaar is er gewerkt aan de uitvoering van het project, is in die periode 800 meter archieven gedigitaliseerd en zijn ruim 5,5 miljoen scans gemaakt. Inmiddels is de laatste bezending van 550 meter documenten in Suriname gearriveerd. Behalve dat Suriname de originele archieven terugkrijgt, ontvangt het NAS ook een copie van de digitale bestanden. Eén van de punten opgenomen in het ‘Plan van Aanpak Teruggave Surinaamse Archieven’ is dat alle archieven gedigitaliseerd en beschikbaar worden gesteld op de website van beide archiefinstellingen. De online beschikbaarstelling van de digitale bestanden op de websites van beide nationale archieven maakt het nu mogelijk voor onderzoekers om van welke plaats dan ook deze archieven te raadplegen.

Het symposium ter afsluiting van het project Teruggave wordt gehouden in het gebouw van het Nationaal Archief Suriname aan de Mr. J. Lachmonstraat no. 174 en wel van 11.00 u – 13.00 u. Het formeel gedeelte, welke uitsluitend bestemd is voor genodigden, zal reeds om 9.00 v.m. plaatsvinden.
Voor nadere informatie en aanmeldingen voor deelname aan het symposium kan contact worden opgenomen met het Nationaal Archief op de telefoonnummers: 430035 – 430040.