Ondersteuning en stimulering agrarische sector in Suriname

1197

17553710_1789208358074467_5558995035726884863_nOp vrijdag 24 maart j.l. had een E.U. – F.A.O. delegatie een werkbezoek gebracht aan het district Marowijne. De delegatie stond onder leiding van de Onderdirecteur Planning van het ministerie van L.V.V. dhr. Nojodimedjo R. Dit bezoek vloeit voort uit een ” Feasibility and Identification Study”, gehouden in het district Marowijne door mw. Visser E. en mw. Mac Donald S. van de E.U. Er werd een meeting gehouden bij Pater Albrinck Stichting te Abadoekondre.

Dit project behelst twee componenten namelijk: voedselveiligheid en productieverbetering bij de kleine boeren. Een gemengd landbouwbedrijf, een Podosiri nursery en een verwerkingsbedrijf werden ook bezocht.

17554189_1789208431407793_1955312155915028216_n