Van der San opvolger van Van Dijk-Silos als minister JusPol

1626
Foto: Waterkant.net

Jennifer van Dijk-Silos die door Desi Bouterse een eervol ontslag kreeg, wordt opgevolgd door Eugéne van der San, directeur van het Kabinet van de President. Hij was sedert 1976 begonnen als hoofd Algemene Zaken op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en groeide via departments secretaris en onderdirecteur tot directeur van het departement tot hij met vervroegd pensioen ging. Hij zal deze week nog beëdigd worden tot de nieuwe minister van Justitie en Politie.

Ex-minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, gaf aan dat ze heel blij is dat Eugéne van der San haar opvolger wordt. Ze gaf aan nooit huichelachtigheid, oneerlijkheid en onwaarachtigheid te hebben opgemerkt bij hem. Ze gaf aan dat Van der San veel weet van het recht, veel bestuurlijke ervaring heeft en dat hij exact zal weten hoe hij zijn doelen moet bereiken. Hij was haar stronghold geweest toen zij nog minister was en zij gaf aan hem zeker die ondersteuning te zullen geven als hij een beroep op haar zou doen.