Aanpak criminaliteit in Marowijne

2207

De politie van Moengo heeft in samenwerking met de districtscommissaris (DC) van het district Marowijne Freddy Daniël de bestrijding van de criminaliteit geïntensiveerd. Tijdens een gesprek tussen de ressortcommandant en de districtscommissaris is gesproken over de aanpak van de criminaliteit in dit district. De DC juicht het initiatief toe en heeft een dienstvoertuig ter beschikking gesteld voor de onopvallende surveillance.

Met dit extra hulpmiddel wordt tijdelijk verhoogde surveillances uitgevoerd op de weg naar Langatabiki om de veiligheid in deze omgeving te garanderen. Deze verhoogde surveillance heeft erin geresulteerd dat tijdens controle werkzaamheden het rijbewijs van de bestuurder Redny D. is ingevorderd.

De foto van de bestuurder is niet herkenbaar en is het rijbewijs opgestuurd naar de afdeling Rijbewijzen. Redny is aangezegd zich voor verdere afhandeling aan te melden op de voornoemde afdeling.
De gemeenschap heeft positief gereageerd op deze onopvallende verhoogde surveillance.

Met deze activiteiten wordt het veiligheidsgevoel van omliggende dorpen versterkt.