Kick-off Autisme maand bij MINOWC

986

17634662_1455922884458599_484382493423377177_nOp het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vond op woensdag 29 maart 2017 de kick-off plaats van de Autisme Awareness Maand plaats. Minister Robert Peneux ontving hierbij een banner van de vertegenwoordigers van de Stichting Rotary Suriname voor Autisme. “We willen als organisatie dit jaar veel aandacht besteden aan de vergroting van de bewustwording van Autisme Spectrum Stoornis ” aldus Anjani Boëtius, program manager van de stichting bij de overhandiging.

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken et cetera, wordt op een andere manier verwerkt. “Het is dus belangrijk dat ook binnen het onderwijs men geïnformeerd is zodat men vroeg kan herkennen als er iets aan de hand is.” Vroege herkenning kan leiden tot eerdere diagnose waardoor kinderen met ASS al vrij jong de juiste hulp en begeleiding kunnen krijgen.

De stichting stelt in het verlengde hiervan haar kennis en kunde ter beschikking van het ministerie. “We willen bijvoorbeeld op de pedagogische instellingen al meehelpen om niet alleen over autisme, maar ook andere ontwikkelings- en leerstoornissen informatie te verschaffen. Er kunnen lesbrieven gemaakt worden die als ondersteuning bij de lessen behandeld kunnen worden,” legt Elwin Atmodimedjo, voorzitter van het Ouder Platform van de Stichting uit.

Minister Peneux ziet een grotere aanpak van het probleem op het oog. De stichting komt dus in contact met het Centrum voor de Nascholing van leerkrachten in Suriname (Cenasu) om de nodige trainingen voor te bereiden en uit te voeren. “We kunnen misschien starten met de bijzondere scholen en pilot projecten draaien in uitgekozen gebieden,” ziet de bewindsman in het vooruitzicht. Hij is zich er bovendien van bewust dat er ook een onderzoek moeten komen naar de correlatie tussen leer- en ontwikkelingsstoornissen en de drop-out problematiek in Suriname. Dit om een betere aanpak teweeg te brengen.

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is. Naar schatting 35 miljoen mensen over de gehele wereld hebben een stoornis in het autistisch spectrum.