Een dienstdoende politieman heeft op woensdag 29 maart tijdens controle werkzaamheden smokkelwaar onderschept. De Agent die de ronde deed, zag achter het cellenhuis een zak aan een touw naar een luchtgat van cel drie stijgen. De wetsdienaar kon voorkomen dat de zak in de cel terechtkwam. In de zak zijn aangetroffen en in beslag genomen drie roti rollen en drie mini-cola’s.

Door de dienstdoende politiemannen is terstond cel controle gedaan. In cel een is gevonden een mobiele telefoon, in cel twee een kleine hoeveelheid marihuana in toilet papier, een Ear piece en een zak telefoon. Bij controle in cel drie stuitte de wetsdienaren op een dolk mesje, sigaretten, twee zak telefoons, een charger en een stuk metaalzaag.

Het vermoeden bestaat dat de arrestanten met de metaal zaag de spijlers van het cellenhuis zouden doorzagen om te kunnen ontsnappen. Alle aangetroffen zaken zijn in beslag genomen.
De controle zal worden geïntensiveerd.