Invoering motorrijtuigenbelasting binnenkort een feit

3280

De motorrijtuigenbelasting zal binnenkort opnieuw worden ingevoerd. Dit bevestigde de vice-president Ashwin Adhin in De Nationale Assemblee. Hij gaf aan dat de weggebruikers ook mede moeten investeren in veilige en goede wegen. Zware voertuigen zullen meer belasting moeten betalen. Hierdoor zullen de inkomsten van de staatskas worden verhoogd en zal dit geld gebruikt kunnen worden voor de publieke dienstverlening en kapitaalinvesteringen in verkeersinfrastructuur en het wegennet.

De vp beantwoordde namens de uitlandige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, de financiële vraagstukken die er werden gesteld. Hij gaf aan dat de valutakoersen op dit ogenblik stabiel zijn en dat er gewerkt wordt aan de opbouw van de deviezenvoorraad. Momenteel bedraagt de deviezenreserve rond de 390 US Dollars.